Aktier

Aktier

Vad är aktier?

En aktie är en del av ett aktiebolag. Genom att man äger en eller flera aktier så innebär det att man är delägare i bolaget – det är inte bara ett ”papper”. Detta innebär att man är delägare i bolaget. Det finns både onoterade samt noterade aktier – det vill säga, att man kan handla värdepappret privat eller öppet på en börs, t.ex. Stockholmsbörsen. Vill du börja handla själv? Då rekommenderar jag Avanza.

Att äga aktier

När man äger aktier har man rätt till eventuell aktieutdelning som bolaget beslutar att betala ut till sina ägare. I ett aktiebolag ställer ägarna upp med kapitalet i bolaget, så vid en konkurs är det ägarna som förlorar sina pengar. Eftersom det innebär en ganska stor risk att äga aktier, så förväntar man sig som investerare en bra avkastning på sin placering. Som aktieägare så har man  även rätt till att vara med och ta viktiga beslut (dvs. rösträtt) på företagets bolagsstämma.

Varför ska man äga aktier?

Det vanligaste svaret på denna fråga är: att man vill tjäna pengar. Detta sker antingen via kursuppgång och/eller aktieutdelningar. Svenska aktiebolag delar i genomsnitt ut en tredjedel av vinsten efter skatt.

Fördel med aktiebolag

I ett aktiebolag har ägarna ett begränsat ansvar. Vilket betyder att aktiebolaget är en juridisk person där ägarna bara kan förlora det investerade kapitalet. Det i sig innebär att ägarna inte görs personligt ansvariga för bolagets skulder. En till fördel om man har noterade aktier är att det är enkelt och snabbt att både sälja och köpa fler andelar. Till skillnad från andra investeringar som kan ta längre tid att sälja, som t.ex. fastigheter eller andra bundna tillgångar.

Den vanligaste företagsformen i Sverige är aktiebolag. Reglerna för aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL)

1848 stiftades de första aktiebolagslagarna i Sverige. Från början var det en form av ekonomisk demokrati i aktiebolagen i Sverige. Det vill säga 1 aktie var lika med 1 röst. Men på senare år har det skapats röststarkare aktier (A-aktier) samt röstsvagare aktier (B-aktier). En B-aktie kan t.ex. ha en tiondels, hundradels eller tusendels rösträtt jämfört med den starka A-serien.

Det första aktiebolaget som man känner till bildades i England i slutet av 1600-taket, det var Bank of England samt Ostindiska Kompaniet.