Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

Aktier – vad är det?

Vad är en aktie?

En aktie är en del av ett aktiebolag. Genom att man äger en eller flera så innebär det att man är delägare i bolaget – det är inte bara ett ”papper”. Detta innebär att man är delägare i bolaget. Det finns både onoterade samt noterade aktier – det vill säga, att man kan handla värdepappret privat eller öppet på en börs, t.ex. Stockholmsbörsen. Vill du börja handla själv? Då rekommenderar jag Avanza.

Personligen så har jag handlat aktier i drygt 15 årstid. Började handla via en storbank och gick senare över till Avanza vilket jag tycker har en väldigt användarvänlig plattform och mycket information. 

 

Att äga aktier

När man äger aktier har man rätt till eventuell aktieutdelning som bolaget beslutar att betala ut till sina ägare. I ett aktiebolag ställer ägarna upp med kapitalet i bolaget, så vid en konkurs är det ägarna som förlorar sina pengar. Eftersom det innebär en ganska stor risk att äga aktier, så förväntar man sig som investerare en bra avkastning på sin placering. Som aktieägare så har man  även rätt till att vara med och ta viktiga beslut (dvs. rösträtt) på företagets bolagsstämma.

Varför ska man äga aktier?

Det vanligaste svaret på denna fråga är: att man vill tjäna pengar. Detta sker antingen via kursuppgång och/eller aktieutdelningar. Svenska aktiebolag delar i genomsnitt ut en tredjedel av vinsten efter skatt. En annan anledning till att man vill äga aktier kan vara att man vill vara med att påverka företag i en viss riktning. Genom att du äger aktier så innebär det också att du har rätt att närvara vid årsstämmor där det sker omröstningar. Historiskt så har många årsstämmor hålls fysiskt med tillhörande mingel och fika men i samband med Corona så har många övergått till att hålla dessa digitalt. 

Hur tjänar man pengar på aktier?

Det vanligaste är helt klart värdeökning. Det vill säga att priser på aktierna går upp. Du köper aktien billigare än vad du säljaren den för. Detta kallas för kurstillväxt. Ett annat sätt är aktieutdelningar. Många bolag som genererar fina vinster väljer att en eller flera gånger per år dela ut aktieutdelning till sina ägare. 

Fördel med aktiebolag

I ett aktiebolag har ägarna ett begränsat ansvar. Vilket betyder att aktiebolaget är en juridisk person där ägarna bara kan förlora det investerade kapitalet. Det i sig innebär att ägarna inte görs personligt ansvariga för bolagets skulder. En till fördel om man har noterade aktier är att det är enkelt och snabbt att både sälja och köpa fler andelar. Till skillnad från andra investeringar som kan ta längre tid att sälja, som t.ex. fastigheter eller andra bundna tillgångar.

Den vanligaste företagsformen i Sverige är aktiebolag. Reglerna för aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL). För att registrera ett aktiebolag i Sverige krävs det i dagsläget 50.000 kronor i aktiekapital. 

1848 stiftades de första aktiebolagslagarna i Sverige. Från början var det en form av ekonomisk demokrati i aktiebolagen i Sverige. Det vill säga 1 aktie var lika med 1 röst. Men på senare år har det skapats röststarkare aktier (A-aktier) samt röstsvagare aktier (B-aktier). En B-aktie kan t.ex. ha en tiondels, hundradels eller tusendels rösträtt jämfört med den starka A-serien.

Det första aktiebolaget som man känner till bildades i England i slutet av 1600-taket, det var Bank of England samt Ostindiska Kompaniet.