Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

aktier

Analys av Trigon Agri

Trigon Agri påminner mycket om konkurrenten Black Earth farming. Men är ett mindre företag och i vissa avseenden mer riskfyllt.

Trigon Agri är noterat på First North och Trigon Agri grundades 2006 av det finska private-equity bolaget Trigon Capital som fortfarande äger 8 procent av börsbolaget.

Totalt har Trigon Agri tagit in 1,8 miljarder kronor genom tre nyemissioner och investerat pengarna i jordbruksmark i Ukraina, Ryssland och Estland. Företaget har nu fem ”jordbrukskluster” i vitt skilda regioner vilket är en medveten strategi för att gardera sig mot att dåligt väder som kan förstöra skörden. Totalt kontrollerar Trigon Agri 180 000 hektar, det är lite drygt hälften av den areal Black Earth farming har.

Till skillnad mot Black Earth farming har Trigon Agri passat på att köpa mer mark sedan finanskrisen satt det ryska jordbruket under hård press. I juni förvärvades drygt 36 000 hektar i Ryssland för motsvarande 2 900 kronor per hektar. Även efter detta sitter bolaget på en stark nettokassa, cirka 200 Mkr. Bakgrunden till köpet är tämligen typisk. Marken ägdes av en mindre oligark som lyft yielden en del, till 3,7 ton, men långt ifrån till markens potential eftersom resurser saknats till konstgödsel med mera.

Trigon Agri har däremot de resurser som krävs och räknar med att lyfta yielden mot den för Ryssland mycket höga nivån på 7-8 ton. Tack vare att det inte rör sig om mark som legat i träda ska detta ske på 1,5-2 år snarare än de 3 år företaget tar på sig när träda måste brytas. Trigon Agri har en del på fötterna när det gäller att ta upp mark yieldmässigt. Deras jordbrukskluster Khrokov i Ukraina har exempelvis ökat veteyielden från 2,95 till 5,56 de senaste två skördarna.

Jämfört med Black Earth farming redovisar inte Trigon Agri lika stora förluster. I fjol var omsättningen 315 Mkr och Trigon Agri gjorde positiva 15 Mkr på rörelsenivå före avskrivningar. Årets produktionsplan innebär att 57 procent av arealen odlas upp. Yielden spås bli 4,25 vilket är bättre än Black Earth farming.

Trots detta värderas Trigon Agris mark lägre än Black Earths farmings mark. Räknar man bort nettokassa plus värdet av den skörd som fanns i lager vid årsskiftet så är en hektar Trigonmark värd 5600 kronor mot 7500 kronor för Black Earth farming. På ytan känns det obefogat. Trigon har lika goda finanser, bra track record och mark som i alla fall enligt årets skördeplan avkastar mer än Black Earths. Ser man till lagringskapacitet, alltså silos och sådant, har Trigon Agri det också bättre förspänt. Företaget är också exportinriktat och spår att 80 procent av årets skörd säljs till Nordafrika och Mellanöstern, vilket genererar något högre priser än att sälja på den lokala ryska marknaden. Lägg till att Trigon redan nu går runt före avskrivningar och, givet att dåligt väder inte sabbar skörden, spår kraftigt ökande vinst i år så framstår Trigon som den klart bättre aktien av de två.

Trigon Agri Company Presentation 2009 (PDF)

Annual Report 2008 (PDF)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.