Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

fonder

Fonder

I vanliga fall är jag ingen stor förespråkare av fonder men idag köpte jag två stycken. Detta för att fonderna investerar på marknader där jag inte själv kan komma åt aktiemarknaden men där jag tror det finns framtida tillväxt.

Fonderna jag köpte var:

Tundra Pakistan A
Danske Invest Afrika KL SEKTundra Pakistan A”Målet med fonden är att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen i Pakistan. Minst 90 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag, som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Pakistan. Upp till 10 procent av fondförmögenheten får placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, som ej har sitt säte i, eller som ej bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Pakistan. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten.”

Största innehaven:
Oil & Gas Development Company LTD 7,61 %
Pakistan Petroleum Ltd. 5,32 %
National Bank of Pakistan 5,13 %
Nishat Mills Ltd. 4,89 %
Pakistan Oilfields Ltd. 4,76 %

Danske Invest Afrika KL SEK
”Fonden investerar huvudsakligen i aktier som omsätts på handelsplatser i Afrika, eller i bolag som hör hemma eller har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till den afrikanska kontinenten. Fonden består typiskt av 20 till 60 aktier. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen samtidigt som vi tar hänsyn till risken.”

Största innehaven:
Mtn Group Limited 8,10 %
Naspers Ltd 5,54 %
Safaricom Ltd. 4,73 %
Zenith Bank PLC 3,77 %

Flour Mills Nigeria PLC 3,68 %

Utvalda inlägg:

Hur blir man rik?
Lyssna på Warren Buffet
Bitcoin
Dyrt eller billigt på Willys? 
Ytterligare ett steg
Utveckling +85,62%
Hur mycket pengar behövs för att sluta jobba?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.