Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

annons

Ger försäkringsbranschen bra premie?

En bransch som alltid är intressant att titta extra på är försäkringsbranschen. Inte minst eftersom den både har stora och stabila företag likväl som lockande uppstickare. Här finns även tydliga förändringar som tyder på att försäkringsbranschen både kan bli intressant, lönsam att investera i och föränderlig över tid.
Utgår i stor del i detta inlägg från en lysande analys av den nordiska försäkringsmarknaden på Aktiefokus.se. För djupare analys rekommenderas att ni läser hela artikeln Den nordiska försäkringsbranschen.

Har marknaden mer att ge?

Om man jämför de nordiska marknaderna finns siffror som pekar på att svenska marknaden har mer att ge. Den norsk-svensk-danska försäkringsbranschen omsatte 170 miljarder NOK år 2012. Mellan länderna var denna summa fördelad 40/32/28 och med tanke på att det bor flest i Sverige ligger Norge som en ohotad etta. Den norska marknaden är betydligt större och mycket pekar på att Sverige kan nå grannlandets nivåer. 
Självklart kan justeringar ha skett inom marknaden sedan dess men i stort går utvecklingen stabilt åt samma håll och det är just stabilitet som kännetecknar försäkringsbranschen överlag.
Bild lånad från Aktiefokus.se

Stabil Lönsamhet

En annan fördel med dagens försäkringsbransch är att lönsamheten både stabiliserat sig och överlag ligger på en mycket god nivå. Som bilden visar var den senare delen av 90-talet knappast några lysande år för branschen. Så länge som Combined Ratio ligger över 100 går bolagen alltså med förlust. Men sedan 2003 är siffrorna stabila.

Stabila kostnader

Även när det kommer till utbetalningar från försäkringsbolagen så ligger de relativt stabilt och även nu är det från med i början av 2000-talet som denna positiva utveckling går att se. Med Loss Ratio menas utbetalning i andel av premieintäkterna.
Med ett antal flertal grafer så slår författarna till artikeln på Aktiefokus fast att:
 kej, ni fattar poängen. Den nordiska försäkringsmarknaden är lönsam.
Jag lägger till ordet stabilitet. Något som brukar vara uppskattat inom aktievärlden.

Stabilt – men med nya aktörer


Bildkälla Aktiefokus.se

För det första är det imponerande att Länsförsäkringar kan ha ca 30% av marknaden. Det är extremt få marknader där en aktör dominerar så starkt. Ser man över tid minskar visserligen deras marknadsandelar men det handlar om mycket små förändringar. Detta i likhet med de tre näst största bolagen. Alla håller sig stabilt kring den marknadsandel de hade för ca 10 år sedan.
Mer intressant är det att se på utvecklingen för nya bolag. Eller Andra som de benämns i tabellen.
Här kan jag se två tydliga inriktningar. Att starta ett helt nytt försäkringsbolag som ska börja konkurrera med jättarna på marknaden är knappast hållbart. Det är inte heller detta som sker.
För det första handlar det om att skapa tydliga nischer och specialisera sig på vissa kundgrupper. Även om följande exempel är från USA så visar det en typisk utveckling. Toyota väljer att skapa ett försäkringsbolag som kommer att analysera hur kunderna kör och erbjuda premier utifrån detta. Försäkringen är nischad och individanpassad.
Försäkringsbolaget Svedea sammanfattar det lysande.  Den första meningen som besökarna möts av på hemsidan är Vi säljer inte försäkringar till alla. De har sammanfattat utvecklingen hos de mindre bolagen. De säljer inte till alla. De är inte bäst på allt. Men de är bäst på specifika delar och specifika försäkringar. Det är vägen in för att ta marknadsandelar av de större bolagen.
För det andra handlar det om att använda redan inarbetade varumärken. Försäkringar handlar om trygghet. En enkel förklaring till varför många väljer bort mindre försäkringsbolag (som de inte har hört talas om) mot kända namn.
När nu ICA väljer att slåsig in påförsäkringsmarknaden kommer de inte ha svårt att få kunder. De har ett extremt högt förtroende hos befolkningen. I årets Förtroendebarometer är det enbart IKEA som kommer före som företag. IKEA ligger på delad fjärdeplats och ICA på femteplats. Ovanför dem finns exempelvis Sveriges Radio, Universitet och Systembolaget.

Skepsis mot snabbväxande försäkringsbolag

Sett till marknadsandelar så är det helt tydligt att uppstickare tar bit efter bit av marknaden. De som söker stabila och trygga bolag kan mycket väll se mot jättarna. Men är det företag med möjlighet att växa är det uppenbarligen de små bolagen som har framtiden för sig. I alla fall om man ser på den historiska utvecklingen och utgår från att det fortsätter i samma inriktning.
Ett varningens finger lyfts däremot relativt ofta mot just snabbväxande försäkringsbolag. Detta inte minst eftersom Warren Buffett har sin starka åsikt om just dessa företag. Det är som det skrivs i artikeln Om skepsis mot snabbväxande försäkringsbolag del 1 att många ryggar tillbaka bara de hör talas om dessa försäkringsbolag. Till viss del har skeptikerna rätt. Men det gäller då främst den amerikanska marknaden där de små försäkringsbolagen inte har en helt lysande historia.
Det finns alltså en fundamental skillnad. Eller som författaren skriver man kan inte dra paralleller rakt av från ett land till ett annat trots att det handlar om samma bransch. Nordisk försäkring på 2010-talet är inte amerikansk försäkring å 1980-talet.

Svenska försäkringsbranschen är stabil och under förändring. En intressant mix. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.