Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

annons

Högre konkurrens borde kunna pressa räntenettot

Att bankerna gör vinster på de bolån som de förmedlar är inte konstigt. Alla företag strävar efter vinst. Problemet är att konkurrensen är för dålig och att det i längden är konsumenterna som får betala för detta. För tillfället är räntenettot historiskt högt och det är svårt att hitta en acceptabel ursäkt till det. 

(Bild från SvD.se)
Den största aktören på bolån i Sverige är Swedbank Hypotek. De har ca 25% av marknaden men det spelar egentligen ingen roll utvecklingen är lika hos alla banker. Räntenettot går stadigt uppåt, något som Svd har publicerat en bra artikel om.
Räntenettot går uppåt hos bankerna och bolånen blir allt mer en ännu större och stabilare inkomst för bankerna. Bara mellan 2014 och 2015 ökade räntenettot hos Swedbank Hypotek med 30% och från 2010 är ökningen 180%.
Det är alltså tydligt att bankerna tjänar allt mer på bolånen. Samtidigt skulle detta räntenetto kunna peka på svagheter på marknaden. Det handlar om svag konkurrens och att bankerna till viss mån fokuserat allt för mycket på inkomster från denna del när andra delar inom bankverksamheten inte är lika lönsam.
Samtidigt ökar svenskarnas skuldbörda. Bara i januari ökade lånen med 8% vilket gör att det var en rekordnotering på 2708 miljarder. Med ett historiskt stort lånande och historiskt höga räntenettot finns det historiskt stora möjligheter för bankerna att tjäna stort vilket de även gör. 
Enligt bankerna finns det alltid en rad orsaker till att de måste ha så högt räntenetto. Gregori Karamouzis (Swedbank) säger i en intervju till SvD att det är stigande bolånevolymer och högre marginal i takt med att kapitalkraven har ökat. I detta fall lägger de skulden på kapitalkravet.
Orsakerna är många eller bortförklaringarna. Det beror på hur man ser det.
I Danmark var boräntan nere på 0,15% förra året. Långt under bästa snitträntan i Sverige. Vad skulle hända om de danska bankerna även kunde ge lån i Sverige? Om konkurrens ökade. Skulle Swedbank fortfarande ha kvar sin räntenivå och säga att de inte kunde sänka på grund av kapitalkraven. Har svårt att se det.
Just konkurrensen på bolånemarknaden har diskuterats på regeringsnivå och är något som var med i den senaste Bolåneutredningen. Målet är helt enkelt att det i framtiden ska vara lättare för svenska konsumenter att teckna lån hos utländska aktörer.
Ser man på konkurrensen så är den betydligt bättre utbyggd bland privatlånen. En låneform som kan ställas mot bolånen för att få perspektiv. Orsaken att konkurrensen fungerar bättre är både att det finns extremt många fler aktörer och att det lättare går att jämföra dessa alternativ.
Bland de banker som Consector.se jämför är den lägsta räntan på privatlån 2,95%. Detta kan ställas mot bästa snitträntan på ett bolån som enligt Privata Affärer för tillfället ligger kring 1,4%. Det är till och med så att de som får bäst ränta på privatlån kan få i nivå med vad vissa får i bolån.
Det är tydlig skillnad i räntesatserna vilket självklart beror på risken som bankerna tar. Skulle de med 100% säkerhet veta att alla privatlån kommer att bli återbetalda skulle ju räntan vara betydligt lägre.
Men då ska man även ställa kreditförlusterna mot varandra. I slutet av 2015 hade de fyra storbankerna gemensamt 2900 miljarder utlånat i bolån. Kreditförlusterna var 50 miljoner vilket är 2 hundradels promille.
För en risk på 2/100 promille har de alltså ett historiskt hög räntenetto. Hur stor förlust det är på privatlånen är svårt att säga men det handlar troligtvis om mer än några procent. Med andra ord över 100 gånger mer än på bolånen. Skillnaden i förtjänst på de två olika lånen är däremot inte lika uppenbar. 

Skulle Bolåneutredningen lyckas hitta en väg som öppnar upp konkurrensen på den svenska marknaden skulle nog resultatet bli väldigt positivt för de svenska låntagarna. Och räntenettot kunde få återgå till mer normala nivåer. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.