Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

Kungsleden

Kungsleden

Min portfölj fick en skjuts uppåt i fredags då Kungsleden steg med 8,31%.

Kungsleden säljer sin 50-procentiga andel av Hemsö för 3.320 miljoner kronor till Tredje AP-fonden, och tecknar samtidigt ett avtal om att köpa 15 av Hemsös fastigheter för 1.600 miljoner kronor.

Priset för Kungsledens Hemsöaktier utgör 1.820 miljoner av de 3.320 miljoner kronorna, medan resten utgörs av återbetalning av ett aktieägarlån om 1.500 miljoner kronor.

Totalt ökar transaktionen Kungsledens egna kapital med 850 miljoner kronor efter bland annat en skatteeffekt om cirka 200 miljoner kronor. Det utdelningsgrundande resultatet för 2012 påverkas med cirka 1.500 miljoner kronor.

Aktieförsäljningen, låneåterbetalningen och köpet av fastigheter innebär enligt Kungsleden en förstärkning av likviditeten om 1.750 miljoner kronor, och en utökad belåningskapacitet på över 900 miljoner kronor.

Även nu på morgonen kom mer trevliga nyheter:

Kungsleden säljer sju fastigheter och två tomträtter för en total köpskilling om cirka 380 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt men före transaktionskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde.

Vinst mot anskaffningsvärde efter transaktionskostnader och avdrag för latent skatt uppgår till cirka 45 miljoner kronor och kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Därmed höjs prognosen för utdelningsgrundande resultat till 1.850 miljoner kronor, från tidigare prognos om 1 800 miljoner kronor.

Castellum genom dotterbolagen Brostaden och Briggen är köpare och tillträde är planerat till de 21 december 2012.

Vi får se om aktien fortsätter upp idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.