Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

Alliance Oil

Ökat i Alliance Oil

Har precis ökat mitt innehav i Alliance Oil till kursen 63,50.

Repsol och Alliance Oil slutför första fasen i joint venture avtalet för prospektering och produktion i Ryssland
2012-08-17 11:00


Alliance Oil har överfört upstreambolaget Saneco till joint venture bolaget med Repsol.
Repsol har gjort ett kapitaltillskott om 37 MUSD till joint venture bolaget och erlagt 36 MUSD kontant till Alliance Oil.
Alliance Oil äger 51% och Repsol 49% i joint venture bolaget.

Genom överföringen av Alliance Oils tillgångar och genom Repsols förvärv av
aktier, i enlighet med den överenskommelse som undertecknades den 20 december
2011, har Repsol och Alliance Oil slutfört första fasen i bildandet av ett
joint venture för prospektering och produktion av kolväten i Ryssland.

Alliance Oil har överfört dotterbolaget Saneco, med producerande
upstreamtillgångar i Samara i Volga Uralregionen, till joint venture bolaget.
Sanecos bevisade och sannolika oljereserver uppgick per 31 december 2011 till
38 miljoner fat och produktionen uppgick under andra kvartalet 2012 till 1,1
miljon fat olja. Repsol har förvärvat aktier i joint venture bolaget av
Alliance Oil för 36 MUSD, och har också tecknat nyemitterade aktier i joint
venture bolaget för 37 MUSD. Repsol äger därefter 49% i joint venture bolaget.

Enligt överenskommelsen som undertecknades i december 2011 skall Alliance också
tillföra dotterbolaget Tatnefteotdacha till joint venture bolaget och Repsol
skall tillföra bolaget Eurotek samt kontanter. Efter att överenskommelsen
slutförts, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2012, kommer Alliance äga
51% och Repsol 49% av joint venture bolaget, med en beräknad tillgångsbas om
cirka 840 MUSD.

Syftet med joint venture bolaget är att etablera en gemensam plattform för
tillväxt i Ryssland, världens största olje- och gasproducent. Joint venture
bolaget avser att kombinera Alliance kunskap och tillgång till
affärsmöjligheter inom prospektering och produktion i Ryssland med Repsols
kunskap samt teknologiska kapacitet för att skapa ett långsiktigt partnerskap
för prospektering och produktion.

Länk

2 svar på ”Ökat i Alliance Oil

  • Ville bara tacka för en intressant blogg. Lätt att följa och många uppdateringar, klockrent!

    Keep up the good work!

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.