Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

portföljrapport

Portföljfördelning

Jag har fått en del frågor om hur fördelningen ser ut i min portfölj mellan aktier, fonder och likvider. Tänker att det är lättast att besvara det med ett inlägg. Se inte någon del av detta inlägg som köprekommendationer, jag berättar bara hur min portfölj ser ut, gör egna analyser innan ni investerar.

Värdepappersslag

Som ni ser på bilden ovan så består portföljen till 68% av svenska aktier, 30,8% av utländska aktier, 1,1% av fonder och likvida medel står för endast 0,1%. Vilket innebär att jag nästan uteslutande har aktier och är fullinvesterad.

Branscher

Bilden nedan visar bransch fördelningen för de svenska aktierna. Där kan man tydligt se att jag har en stor andel fastighetsaktier.

De största innehaven där har jag i Castellum samt Cibus Nordic Real Estate. (Ingen köprek, gör egna analyser)

En stor anledning till varför jag valt Cibus är att deras månatliga aktieutdelningar tilltalar mig. Det gör att man får en fin och jämnare fördelning av utdelningarna under året. Annars är risken att de flesta utdelningarna kommer under samma månad. Jag tycker även att det är motiverande att se många utdelningar (även om summan är den samma som någon stor).

I kategorin fastighet och finans (54,3%) finns även Industrivärden med och står för cirka 15% av denna del.

I kategorin Amerikanska värdepapper finns det en del REIT och i övrigt placeras nordiska värdepapper (ej svenska).

Mål

Jag har två uttalade mål med portföljen, dels att portföljen ska slå index samt att öka aktieutdelningarna varje år.

Som ni ser på grafen ovan så tuffar utdelningarna på bra och aktieutdelningarna för i år har snart gått om förra året!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.