Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

annons

Värdera kryptovaluta?

Det är knappast någon som har missat att det skett extrema värdeökningar på Bitcoin senaste åren -och inte minst detta år. Är det en spekulativ bubbla utan någon som helst substans? Eller går det att göra en teknisk analys och förstå värdeökningen och avgöra hur utvecklingen kommer att bli framöver?
Till viss del går det att värdera kryptovaluta på liknande sätt som värdering sker av start-ups, även om det finns fundamentala skillnader.

1.       Vilket behov tillgodoses?
Oavsett om det är en produkt eller tjänst som lanseras av ett företag så behöver den möta konsumenternas behov på ett eller annat sätt. Det är detta som skapar efterfrågan vilket därmed skapar ett värde för företaget.
Samma sak gäller för kryptovalutor. Exakta orsaken till att Bitcoin skapades går inte att fastställa eftersom personen bakom kryptovalutan är okänd. Men delvis handlade det om att skapa en valuta som inte skulle påverkas av ekonomiskt politiska beslut i ett land. Man får komma ihåg att den växte fram i kölvattnet av den globala finanskrisen.
Fördelen ansågs även i början vara att överföringar kunde göras anonymt (vilket inte längre stämmer) samt på ett betydligt billigare sätt än tidigare. Bitcoin mötte därmed ett behov av att göra sig fri från bankerna som tidigare haft monopol på ekonomiska transaktioner.
Efter Bitcoin har en rad kryptovalutor lanserats med olika funktion. En del har en betydligt större anonymitet, vilket uppskattats bland annat av kriminella. Andra har snabbare transaktionshastighet eller är billigare vid överföring.
En stor del av värdet på kryptovalutan är spekulation. Men långsiktigt handlar det om en spekulation om framtida användning av valutan och därmed efterfrågan på den. Vad tillför den valutan du vill spekulera i för värde för användaren?
2.       Vilka tillgångar finns i bolaget / valutan?
Det är alltid svårt att värdera mindre startups då det till stor del handlar om spekulation kring framtiden. Men det finns alltid tillgångar i företaget som kan påvisa dessa framtida utveckling. Det kan handla om patent, innovationer, fastigheter eller kompetens. Det är basen som företaget står på när man sedan ska utvecklas vidare.
För kryptovalutor handlar det framförallt om kompetens. Vem eller vilka har skapat kryptovalutan från början och med vilket syfta? Vilka driver utvecklingen framåt och skapar innovationer, lösningar och den tekniska strukturen som gör att valutan kan förändras utifrån behov? Idag finns hundratals kryptovalutor, men få riktigt seriösa. Allt för många skapas av personer som snarare har sina egna ekonomiska intressen i fokus än att skapa någon långsiktig teknisk lösning.
3.       Spekulation och historisk avkastning
rdet på aktier består både av ett underliggande reellt värde och en spekulationsdel. Detsamma gäller för kryptovalutor även om skillnaden är att den spekulativa delen är betydligt större. Med större medial uppmärksamhet kring Bitcoin har även fler investerare valt att lägga fokus på kryptovalutan – vilket ökar efterfrågan. Här handlar det mycket om vad man tror om valutans framtid. Är det enbart en ”rolig och spekulativ hype” eller är kryptovalutor framtidens betalningsmedel? Kommer nästa börsras innebära att fler flyr till att investera i kryptovalutor istället för guld?
Spekulationsdelen är extremt stor i kryptovalutor och därmed får man se på hur spekulationerna går, dra egna slutsatser och våga sitta still i båten även när det stormar som mest.
Ludvig Öberg (medgrundare till svenska bitcoinföreningen) sa för någon månad sedan till GP att70-80% av bitcoins värde idag vilar på spekulation om hur valutan utvecklas i framtiden – investerare räknar bland annat med att den ska få ordentligt större betydelse och börja användas av fler”.
Det finns även aktier vars värde består av 70-80% spekulation kring dess värdeökning i framtiden. Skillnaden är att framtiden för kryptovalutan än så länge är mycket diffus. Med en fysisk produkt eller digital tjänst är det lättare att göra en bedömning kring antalet konsumenter som kommer betala för att få tillgång till den. Detta inte minst om det är en produkt/tjänst som tydligt möter ett specifikt behov. Vilka behov som kryptovalutan kommer möta i framtiden är ännu inte ens tydligt. 
4.       Acceptans och användning
I Sverige är det relativt få företag som tar emot Bitcoins som betalningsmedel. Än färre som tar emot andra kryptovalutor. Men det sker. Bland annat har Kronofogden utmätt Bitcoin och Webhallen tar valutan som betalningsmedel.
Andra länder har kommit betydligt längre. I vissa länder är valutan integrerad mot landets valuta på ett sätt som gör att man kan betala skatt, köpa el eller liknande med Bitcoin. Ju mer etablerad valutan är desto större chans finns för större etablering – vilket skulle kunna öka efterfrågan.

Framförallt – Bygg dig en egen uppfattning och gör egna analyser. Att helt förlita sig på andra åsikter är aldrig bra, oavsett om det handlar om aktier eller kryptovalutor.

sponsrat inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.