Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

fonder

Vilken fond ska man välja?

Fondmarknaden är väldigt stor och komplex och det är inte alltid så lätt att veta vad man ska välja.

Själv så har jag en ganska stor mix utav fonder, både vad det gäller region och bransch.

Men nu har jag tänkt komplettera med en räntefond.
Detta för att det finns ganska många räntefonder som ger en hög och stabil avkastning oavsett om börsen faller eller inte.

Har kollat igenom en massa fonder och vill inte ha någon kort-räntefond som avkastar sämre än vad en nischbanks bankkonto gör. Utan jag vill ha minst 8% årligen.

Har kollat och jämfört lite.

Några intressanta är:

Nordea Obligationsfond
HQ Obligationsfond
SEB Corporate Bond SEK – Lux ack

Om vi börjar med Nordea Obligationsfond

Obligationsfonden är en lång räntefond med målsättningen att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst sex år, men riktvärdet är 4,5 år.

Förvaltningsavgift: 0,75 %

Utveckling:

En vecka: +0,73%

En månad: +2,21%

Tre månader: +2,09%

Sex månader: 6,53%

Sedan årsskiftet: 7,45%

HQ Obligationsfond

Fonden är en räntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av främst svenska staten och bostadsinstitut. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på 3-10 år och vänder sig därmed till investerare som är beredda att ta en högre ränterisk för att uppnå en högre avkastning.

Förvaltningsavgift: 0,40%

Utveckling:

En vecka: +0,73%

En månad: +2,24%

Tre månader: +2,23%

Sex månader: +6,90%

Sedan årsskiftet: +7,39%

SEB Corporate Bond SEK – Lux ack

Fonden placerar i företags- och bostadsobligationer samt obligationer utgivna av statsägda finansieringsinstitut denominerade i US-dollar och euro. Dessa har en rating mellan AAA och BBB enligt Standard & Poor’s, en klassificering som kallas Investment Grade. Fonden investerar således i obligationer med god kreditvärdighet. Hälften av fondens investeringar görs i USA och andra hälften i Euroland. Andelen av dessa kan variera över tiden.

Förvaltningsavgift: 1,00%

Utveckling:

En vecka: +0,35%

En månad: +2,37%

Tre månader: +3,25%

Sex månader: +6,17%

Sedan årsskiftet: +7,58%

2 svar på ”Vilken fond ska man välja?

  • Långa räntefonder faller i värde, allt annat lika, när räntorna stiger. Det är troligen inte särskilt bra att i nuläget placera sina pengar i obligationsfonder.

    Svar
  • Det är sant att dessa faller om räntan stiger.

    Men det kan vara bra att sprida riskerna i sin portfölj till flera olika typer av fonder/värdepapper.

    Råvaror och hedgefonder kan också vara bra att mixa med håller just nu på att leta efter intressanta. Någon av er läsare som har några tips

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.